INVERSIE TALENTHUB

Inversie begeleidt talentvolle jonge beeldend kunstenaars met een Brabantse connectie naar een veelzijdige beroepspraktijk. Een jaar lang worden kunstenaars die hun werkveld buiten de reguliere kaders van de kunstwereld plaatsen gevolgd in hun artistieke ontwikkeling en passend ondernemerschap.

Inversie staat voor omkering van de gewone orde en durft ook buiten de gebaande paden op zoek te gaan naar innovatieve methodes voor het versterken van de positie van de kunstenaar in een veranderende wereld. De kracht van Inversie ligt in de persoonlijke begeleiding, groepsbinding en inhoudelijke verdieping waarmee er een solide basis wordt gelegd voor een groeiend netwerk van contacten en kansen.

Inversie is een open en betrokken organisatie met oog voor ontwikkeling van het noodzakelijke en het onverwachte en is opgericht door Kunstpodium T, TAC (Temporary Art Centre) en Witte Rook die samenwerken met de partners Stedelijk Museum Breda, Willem Twee Kunstruimte en Grafisch Atelier Den Bosch en zo ieder een ander aspect in de beroepspraktijk vertegenwoordigen.

Het Fundament Inversie

In het programma Inversie staat het talent centraal en voert het talent zelf de eindregie over de ontwikkeling en experiment. In onze opzet komt dit tot uiting in drie pijlers, te weten: werkhouding (wat), inhoudelijke ontwikkeling (waarom) en ondernemerschap (hoe). Deze drie pijlers bepalen de focus en vormen daarmee de drie fases. In elk van deze fases wordt een centrale vraag gesteld. Deze zijn in volgorde: WAT, WAAROM en HOE.

Fase 1: WATWerkhoudingen en duiding (van de eigen artistieke omgeving)
De eerste drie maanden richt het programma zich met name op het vaststellen van de werkhouding via de vraag WAT: wat typeert mij, wie ben ik als kunstenaar, waar kom ik vandaan, wat maak ik nu, wat zijn mijn kwaliteiten, hoe ga ik om met feedback, hoe ga ik te werk en welke doelen wil ik bereiken? Deze doelen zijn gericht op wat het talent uit het programma wil halen maar ook voor de lange termijn. De focus ligt op het werk, het werkveld en hun houding.

Fase 2: WAAROM – Inhoudelijke ontwikkeling (het eigen vocabulaire)
De tweede fase richt zich voornamelijk op de inhoudelijke ontwikkeling om de artistieke kwaliteiten van het talent te versterken. Deze fase handelt om het WAAROM: waarom maak ik dit, waar vind ik mijn inspiratie en vanuit waar ontstaat mijn werk? Wat leidt tot het definiëren van het doel en de boodschap van het werk, in relevantie en publieksgroepen. Vanuit hier worden de vervolgstappen gezet om dit te voeden en te ontwikkelen, maar vooral ook om methodes te vinden om dit te kunnen verwoorden en te beschrijven zodat de beroepspraktijk ook vanuit de inhoud kan groeien.

Fase 3: HOE – Ondernemerschap (het zekeren van vaardigheden)
De derde fase zet de opgedane kennis, reflectie en ervaring om in een vorm van ondernemerschap. Hoewel deze pijler door het hele traject heen loopt door het stellen van doelen en deze te onderzoeken, wordt in de laatste fase hun plan geconcretiseerd. In deze fase komt alles samen; de talenten ervaren hoe zij de verworven inzichten over zichzelf en hun werk kunnen gebruiken. De kennis die zij gedurende het traject hebben opgedaan resulteert in een concreet einddoel; een publieke presentatie. Ook stellen we de vraag wat de doelen zijn na na het afronden van het Inversie traject en bieden dialoog en handvatten om dit te bewerkstelligen met de betrokken instellingen en netwerk. 

Het talentontwikkelingsprogramma Inversie heeft tot doel om talentvolle jonge beeldend kunstenaars te begeleiden naar een zelfstandige beroepspraktijk. Talenthub Inversie biedt een passende oplossing die hard nodig is; een tussenruimte, in de overgang van de academie naar een goed lopende beroepspraktijk. Jonge kunstenaars zijn kwetsbaar, ze hebben zich nog niet bewezen en moeten vaak hun sporen nog verdienen. Tevens is talent niet hetzelfde als ervaring: het is niet aan leeftijd gebonden en weet zich vaak, hoe pril ook, te manifesteren. In het programma Inversie staat het talent centraal en voert het talent zelf de eindregie over de ontwikkeling en experiment. 

De samenwerkende organisaties van Inversie hebben gezamenlijk een divers netwerk wat ingezet kan worden om de talenten te linken aan nieuwe en voor hen relevante partijen. Los van elkaar staat elke organisatie voor één van de drie vragen die per fase centraal staat: WAT, HOE en WAAROM?

TAC (Temporary Art Centre) te Eindhoven is een plek voor kunst en talentontwikkeling. TAC biedt werkruimtes en ateliers voor startende professionele kunstenaars uit uiteenlopende disciplines en programmeert tentoonstellingen, lezingen, workshops en een muziekprogramma. TAC stimuleert en maakt het eigen initiatief van kunstenaars mogelijk die vanuit zelforganisatie tot presentatie komen. Hierbij stelt TAC de werkhouding centraal bij aanvang van de projecten en samenwerkingen.

Witte Rook te Breda opereert als een online en offline platform dat zich richt op het geschreven woord, het authentieke beeld en kunstenaars processen. Als residentieplek voor kunstenaars biedt Witte Rook korte en lange werkperiodes voor reflectie, onderzoek en productie. Het online platform biedt inspiratie, kennisdeling en ondersteunt de actuele en zoekende vorm van de hedendaagse beroepspraktijk door publicaties en online zichtbaarheid. Witte Rook onderzoekt met kunstenaars WAAROM welke processen zijn noodzakelijk voor de reflectieve aspecten van de kunstpraktijk ter ontwikkeling en duiding?

Kunstpodium T te Tilburg richt zich op het ontwikkelen van talent in de beeldende kunst. De doelstelling is om de ontwikkeling van (professioneel) kunsttalent te ondersteunen in de startende fase van hun carrière, door middel van diverse projecten. Het Apprentice Master project biedt een intensief samenwerkingsproject tussen net afgestudeerde kunstenaars van diverse academies (de Apprentices) en ervaren kunstenaars (de Masters). Het project ARTpart is een laagdrempelige helpdesk voor de kunstenaar om in gesprek te gaan over actuele vragen: praktisch of inhoudelijk. In haar projecten maakt Kunstpodium T zichtbaar HOE het netwerk en de culturele infrastructuur in elkaar steekt en HOE (startende) kunstenaars hierin hun plek kunnen vinden.

Wil je meer weten over onze talenten, wat ze nu doen of gaan ondernemen? Klik hier voor de actuele projecten, tentoonstellingen en publicaties!

KOMT ERAAN

20 juni – 22 september: Ahn Sung Hwan, 49m2, Witte Rook, Breda 

2 september – 22 oktober, Emmie Liebregts, Britte Koolen & 20 others, Galerie Bart 

End of September, Ursa Prek, 49m2, Witte Rook, Breda 

14 – 30 oktober, Emmie Liebregts, Eva Spierenburg,  Tracing the Body en Kunstroute, Chapter 2,  Academie Galerie Utrecht
 
16 – 23 oktober, Emmie Liebregts, Fenna Koot and Amber van Rangelrooij,  Kadmium Delft 
 

23 november 2022, Sam Scheuermann, Constructions of my interior, Zaal 3, Den Haag

29 – 30 november 2022, Sam Scheuermann, Constructions of my interior,  Theater de Kikker, Utrecht

Januari 2023, Ursa Prek, Kunstpodium Oyfo Techniekmuseum, Hengelo
 

EERDER AL GEWEEST

15 juli – 19.00 – 22.00u, Vince Donders, boekpresentatie Galerie Ruby Soho, Den Bosch

7 – 10 juli 2022: This Art Fair,  De Kromhouthal, Amsterdam

12 mei – 3 juli 2022: Britte Koolen, Sentient Shapes, Galerie Bart, Amsterdam

16-19 juni 2022: Vince Donders, Bosch parade, Den Bosch

10 – 12 juni 2022: Ahn Sung Hwan, Everybody Else, TAC United, Eindhoven

3- 5 juni 2022: Inversie expositie, de Kruisruimte, Eindhoven

9 – 24 april 2022: Britte Koolen, PEK, Kunstenaarsinitiatief Abstracte, Visserhallen, IJmuiden

10 april 2022: Ahn Sung Hwan, Infinity walk, STRP FESTIVAL, Eindhoven

9, 10, 16, 17 april 2022: Vince Donders, Expositie TAC, Vonderweg 1, Eindhoven

30 april – 1 mei 2022: Maja Irene Bolier, Artist in Residence, Witte Rook, Breda

11, 12, 13 februari 2021: Ursa Prek, Unlimited Dream Company, TAC United, Eindhoven

30 oktober – 27 november 2021: Britte Koolen, Bouw – Kunst, Drift Breda.

29 – 31 oktober 2021: Sam Scheuermann, Constructions of my interior, Arthouse United Cowboys, Eindhoven

28 oktober 2021: Maja Irene Bolier Where are you from short-film, Westplein 1001, Utrecht

11 september – 12 september 2021: Floor exposeert bij Art Festival, Heusden.

16 september – 14 november 2021: Talenthub tentoonstelling, Kunstloc, LocHal Tilburg

15 juli – 22 augustus 2021: Roos Vogels,  49m2, Zaartpark, Breda

15 juli – 22 augustus 2021: Roos Vogels met 5 alumni’s St. Joost op BIJ/NA

26 – 29 augustus 2021: Inversie op This Art Fair 2021 

Benieuwd welke talenten er vorig jaar het traject van Inversie volgden? Maak hier kennis met de eerste lichting Inversie deelnemers van 2020/2021.

nl_NLNL